مسابقات ورزش در خانه همراه با اهدای جوایز ویژه

مسابقات ورزش در خانه همراه با اهدای جوایز ویژه
ارسال کلیپ ها به صفحه تربیت بدنی شهرداریshahrdarishiraz_sport@ یا به شماره وات ساپ۰۹۰۵۱۷۷۴۰۳۰ ارسال نمایید
#ورزشدرخانه#شهرداریشیراز#کشتی#کشتیفرنگی#فوتبال#فوتسال#والیبال#ورزش-رزمی#جایزه#مسابقه#مسابقهمجازی#هیجان#رقابت#جام#فیفا#فیلا#ورزشکار#فوتبالحرفه_ای #نود


چاپ