برگزاری مراسم اربعین حسینی

مراسم اربعین حسینی با برگزاری دعای زیارت عاشورا ، عذاداری و سپس صبحانه دانش آموزان در محیط دبستان انجام شد


چاپ