نمونه هایی از صحبتهای درست والدین با کودک

▫️نمونه هایی از صحبتهای درست والدین با کودک

👨‍👨‍👧‍👧ایجاد همکاری در کودکان

در مطلبی که گذاشتیم نمونه هایی از مدل صحبت هایمان با کودکان گفتیم که بالطبع وقتی خودمان این جملات را میشنویم احساس مثبتی از هیچیک برایمان بهمراه ندارد . جملاتی که میتوانید از آنها به جای این جملات استفاده کنید از قرار زیر است :

1.برای کودک خود آن چیزی را که میبینید را با مثالهایی توضیح دهید اطلاعاتی در مورد شرایط موجود. کودکان اطلاعات را بهتر قبول میکنند تا متهم شدن را.
عزیزم آب داره از توی وان بیرون میریزه بجای "تو همیشه شیر آب را باز میگذاری تو خیلی بی مسئولیتی!"
به جای اه دست شکلاتیتو زدی مبلو کثیف کردی که باز بگیم عزیزم دستتو مالیدی به مبل بیا تمیزش کنیم.

2. دادن اطلاعات کافی در مورد کاری که بایستی انجام دهند."عزیزم من میخوام تلفن بزنم "بجای "تلفن را قطع کن مگه نشنیدی"
3.خواسته خود را تا میتوانید کوتاه بیان کنید.بچه ها از توضیحات بیش ار حد متنفرند."جای هسته میوه توی سطل آشغاله" بجای "این چه و ضعیه همه آشغالها رو ریختی روی زمین "
کوتاه ولی مفید و کارآمد.

4.در مورد احساسات خود به آنها بگویید. ولی در مورد شخصیت و عملکرد آنها حرفی نزنید."وقتی در اتاق را باز میگذاری مگس میاد و این منو ناراحت میکنه" بجای "باز در و باز گذاشتی آخه تو چرا اینقدر حواس پرتی"

5.گاهی خواسته هایتان را بصورت یادداشتهای کوچک برای آنها بیان کنید.

6. به جای سرزنش، تحقیر، توهین، احساس گناه دادن به کودکتون خیلی واضح خواسته تون رو ابراز کنید و کار خوب رو بهشون یاد بدین.


چاپ